ΘΡΥΛΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

Η τρέχουσα ενότητα επικεντρώνεται στα θρυλικά τέρατα, και πλάσματα, της ελληνικής μυθολογίας.

Θα βρείτε τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες και περιγραφές, καθώς και περαιτέρω πηγές που θα σας επιτρέψουν να επεκτείνετε την έρευνά σας.